Heb ik een omgevingsvergunning nodig?


Let op! De bouwregels veranderen per 1 januari 2024. Dan gaan de Omgevingswet en de Wet kwaliteitsborging voor het bouwen in. Voor meer informatie gaat u naar de pagina Omgevingswet.

Om te bepalen of u een omgevingsvergunning nodig heeft, kunt u de zogenaamde Vergunningcheck doen. Gebruik de informatie uit de Rotterdamse checklist 'ik wil verbouwen' bij het invullen van de Vergunningcheck en bij het invullen van de aanvraag. 

In de lijst van de Rotterdamse checklist “ik wil verbouwen” staan ook activiteiten die niet vallen onder de Omgevingswet maar binnen Rotterdam wel vergunningplichtig zijn. Denk hierbij aan:

Heeft u geen toestemming in het kader van de Omgevingswet of overige vergunningen nodig, dan kunt u direct starten met de werkzaamheden. Houdt u er rekening mee dat u altijd moet voldoen aan de technische eisen die gesteld worden in het Besluit Bouwwerken Leefomgeving. Het Besluit Bouwwerken Leefomgeving kunt u vinden op wetten.overheid.nl

1. Start de Vergunningcheck

Startpagina OLO zelftoets

Zodra u de Vergunningcheck start, kunt u aangeven op welke plek u van plan bent te gaan (ver)bouwen.


Start de vergunningcheck

2. Geef uw werkzaamheden aan

Startpagina OLO zelftoets werkzaamheden

Geef aan welke werkzaamheden u van plan bent uit te voeren. In de toelichting kunt u zien welke activiteiten aansluiten bij uw plan. 

3. Doe de vergunningcheck

OLO zelfcheck

U beantwoordt een aantal vragen over uw bouwplan. Gebruik daarbij:  de gegevens uit de Rotterdamse checklist ‘ik wil verbouwen’ en de regels op de kaart die voor deze locatie gelden. Het resultaat van de Vergunningcheck is antwoord op de vraag of u voor uw bouwplan een omgevingsvergunning nodig heeft.

4. Download actielijst

Startpagina OLO zelftoets download
De uitkomst van de Vergunningcheck geeft u inzicht of u voor uw bouwplan een omgevingsvergunning nodig heeft en aanvullende informatie en tips bij uw (ver)bouwplannen. De checklist ‘ik wil verbouwen’ geeft u ook inzicht in wat belangrijk is voor uw specifieke locatie. Bij het aanvragen van een omgevingsvergunning adviseren wij u de uitkomsten van zowel de Vergunningcheck als van de de checklist ‘ik wil verbouwen’  toe te voegen. Bewaar ze dus goed!