Vraag hier uw vergunning aan.

Let op! De bouwregels veranderen per 1 januari 2024. Dan gaan de Omgevingswet en de Wet kwaliteitsborging voor het bouwen in. Voor meer informatie gaat u naar de pagina Omgevingswet.
 
Nadat u de de checklist ‘ik wil verbouwen’ en de Vergunningcheck heeft gedaan, weet u of voor uw (ver)bouwplan een omgevingsvergunning nodig is en welke Rotterdamse bouwregels van toepassing zijn. Misschien is het zinvol uw plan aan de hand van de uitkomsten aan te passen.

1. Bepaal of u voldoende informatie heeft

Twijfelt u, of heeft u nog vragen? Dien dan een conceptverzoek in, voordat u een definitieve aanvraag indient. Bij uitgebreide plannen is het raadzaam om altijd eerst een conceptverzoek in te dienen via het Omgevingsloket. In geval van twijfel kunt u voordat u indient, eerst uw plan bespreken met een bouwinspecteur. Voor het maken van een afspraak met een bouwinspecteur belt u naar 14010.

Het voorbereiden van een online conceptverzoek via het Omgevingsloket wordt uitgelegd bij Stap 5.

Houdt u er rekening mee dat u altijd moet voldoen aan de technische eisen die gesteld worden in het Bouwbesluit 2003. Het Bouwbesluit 2003 kunt u vinden op wetten.overheid.nl.

Meer informatie over de omgevingsvergunning en de termijn waar binnen deze wordt behandeld vindt u op www.rotterdam.nl/omgevingsvergunning.

Heeft u nog steeds vragen mail deze dan naar: vergunningen@dsv.rotterdam.nl

2. Log in op het omgevingsloket

Uw aanvraag dient u in via het Omgevingsloket Omgevingswet. In Rotterdam wordt uw aanvraag digitaal behandeld. U logt als particulier in met uw DigiD en als ondernemer met E-herkenning. Ga naar Omgevingsloket en klik op 'aanvraag'.

Vanaf 1 januari 2024 kunt u alleen nog maar een aanvraag doen via het nieuwe Omgevingsloket. Voor lopende aanvragen gaat u naar het www.omgevingsloket.nl

3. Geef uw activiteiten aan

Geef aan voor welke activiteiten u toestemming nodig hebt. Deze activiteiten komen voort uit de werkzaamheden die u in de Vergunningcheck heeft getoetst. 

4. Voeg bijlagen toe

Voeg de bijlagen van uw aanvraag toe. Vergeet u niet ook de uitkomsten van de checklist ‘ik wil verbouwen’ en de Vergunningcheck als bijlagen toe te voegen.

"Privacy / AVG" 
In verband met uw privacy en de AVG* wordt u verzocht geen persoonsgegevens op tekeningen, berekeningen en/of rapporten te zetten.
Uiteraard is het adres van de (bouw)locatie wel noodzakelijk; bedrijfsnamen of -adresgegevens  e/o initialen vallen niet onder privacygevoelige informatie.
 
*AVG (Algemene Verordening Gegevensbescherming)”

5. Vraag een reactie op uw conceptverzoek of vraag de omgevingsvergunning aan

Voordat u een aanvraag definitief indient, kunt u via het Omgevingsloket Omgevingswet uw aanvraag als concept indienen. Na het invoeren van de gegevens en het toevoegen van de bijlagen kunt u de gemeente kosteloos vragen te reageren op uw conceptverzoek. Dit doet u door in het Omgevingsloket Omgevingswet de aanvraagprocedure te doorlopen en vervolgens aan het eind van stap 7 voor Conceptverzoek te kiezen. De bouwinspecteur neemt daarna contact met u op.

 

U kunt de aanvraag ook direct indienen door aan het eind van stap 7 voor 'Definitief' te kiezen. De gemeente ontvangt direct uw aanvraag en zal uw aanvraag verder afhandelen.

6. Bepaal of andere vergunningen nodig zijn

Het kan zijn dat u naast een omgevingsvergunning nog andere vergunningen nodig heeft. Informatie daarover vindt u op de volgende pagina's:

7. Wat kan ik verwachten?

Nadat u de vergunning(en) heeft aangevraagd, neemt de gemeente contact met u op. Informatie over de procedures en de legeskosten vindt u op Legeskosten omgevingsvergunning | Rotterdam.nl.